CANTIQUE MEDIA
Kryptonstraat 15
7463 PB Rijssen
Tel. 0548 - 542 563

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.30 uur
donderdagavond: 18.30 - 21.00 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
zondag gesloten

OVERIGE GEGEVENS:
KvK: 65123492
BTW: NL 855 989 312 B01
IBAN: NL39ABNA0459425420
BIC: ABNANL2A

Disclaimer

Cantique heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Cantique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

 

Cantique garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Cantique gewenst moment worden gewijzigd.

 

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Cantique op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Cantique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Cantique de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.